47a24d004e4c03b944ed3bf9cb3cd0bb.jpg
6126d2c91e175ed0b3054a45acd3a3eb.jpg
0577975160cd43fa36ace0d304f09a11.jpg
Pertemuan ADAM 27/07/13

Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan, dia memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar

Rasulullah pernah bersabda: “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, apabila tidak berkemampuan, maka cegahlah dengan mulutmu, apabila tidak berkemampuan,  cegahlah dengan hatimu, dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman”

Pahala Berdakwah

Published in: ADAM Laman Web Rasmi
on 07/05/2016

Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya

Hukum Berdakwah

Published in: ADAM Laman Web Rasmi
on 07/05/2013

Ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah

Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan, dia memberikan kepada yang lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( (رواه أحمد)
“A’isyah berkata bahwa Akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an, (dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia), (Rasulullah telah menjadi contoh terbaik bagi kelian)”

Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, semua urusannya itu baik bainya, dan itu tidak lain hanya bagi seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan apabila mendapat kesulitan dia bersabar dan itu baik baginya

Asas Penubuhan

Published in: Aktiviti
on 07/05/2013

" Demi masa .Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang saling menasihati atas kebenaran dan menasihati atas kesabaran " Surah Al Asr 1-3

Slogan

Published in: Aktiviti
on 07/05/2013

"Baiki diri  dan berikan kebaikan kepada orang lain"

(" Baiki diri": peranan seorang hamba. )

 ("Berikan kebaikan": peranan seorang khalifah)

Misi

Published in: Aktiviti
on 07/05/2013

Menyediakan program dan aktiviti untuk membina dan membangunkan anggota yang berkualiti serta mengembeling tenaga para dai dan sukarelawan untuk melaksanakan tugas "Amar makruf nahi mungkar" secara berjemaah melalui dakwah lisanul hal (sikap, amalan dan akhlak) dan lisanul maqal (seruan, pengajaran dan nasihat.)

Page 1 of 2