47a24d004e4c03b944ed3bf9cb3cd0bb.jpg
6126d2c91e175ed0b3054a45acd3a3eb.jpg
0577975160cd43fa36ace0d304f09a11.jpg
Slogan
Slogan

Slogan (1)

Slogan

Written by on 22/07/2013

"Baiki diri  dan berikan kebaikan kepada orang lain"

(" Baiki diri": peranan seorang hamba. )

("Berikan kebaikan": peranan seorang khalifah)